0512 36 32 97

Het 10 stappen plan van Vekam Houtbouw!

1. Initiatief

Na een bezoek aan ons showterrein of via onze website worden uw wensen bekeken en waar nodig wordt advies gegeven. 

2. Offerte

Een geheel vrijblijvende offerte wordt uitgebracht op basis van besproken geheel of offerteaanvraag.

3. Vergunningcheck

Bij acceptatie van de offerte wordt er met u gekeken of geheel vergunningsvrij is te bouwen of dar er een vergunningaanvraag moet komen. Een samenvatting van de regels m.b.t. de omgevingvergunning kunt u hier vinden. Bij twijfel wordt er contact opgenomen met de gemeente. Een vergunningaanvraag kan geheel door Vekam worden verzorgd. Hierbij leverd Vekam geheel kosteloos de tekeningen, eventuele berekeningen worden extern uitgevoerd en zijn tegen meerpijs leverbaar.

4. Omgevingsvergunning

Als de uitkomst van de vergunningcheck vergunningsplichtig is wordt de aanvraag door ons digitaal ingediend. Hierbij worden de tekeningen geheel kosteloos door ons verstrekt. Eventuele berekeningen en aanvullingen kunnen ook door ons worden verzorgt hetzij tegen betaling.

5. Opdrachtbevestiging / planning

Indien u akkoord gaat met de offerte wordt door ons een opdrachtbevestiging opgesteld waarin alle gemaakte afspraken zwart op wit komen te staan, dit om misverstanden te voorkomen.
Samen met deze opdrachtbevestiging wordt u een bouwtekening toegestuurd, ook deze dient ter controle van de gemaakte afspraken.
Verder wordt in de opdrachtbevestiging de betalingsmethode vastgesteld, dit gebeurd in principe via eenmalige incasso. Het kan voorkomen dat betaling geschied via de hypotheekverstrekker. In dit geval sturen wij u tijdig de rekening zodat u deze kunt indienen bij uw hypotheekverstrekker. 

Is het bouwwerk vergunningsvrij dan wordt gelijk een afspraak gemaakt voor de datum van levering of montage. Bij een vergunningsplichtig bouwwerk wordt het geheel ingedient en zodra de vergunning is verleend wordt een afspraak gemaakt voor de datum van levering of montage.

6. Productie

Nadat wij de opdrachtbevestiging hebben ontvangen en een eventuele vergunning is verleend, beginnen wij met de werkvoorbereiding en fabricage. In onze werkplaats worden alle elementen geprefabriceerd en tot in de puntjes gecontroleerd zodat deze zo eenvoudig door u zelf of door onze vakmensen kan worden gemonteerd. 

7. Levering/montage

Het geheel wordt voor transport gereedgemaakt en wordt volgens afspraak geleverd of door onze montageploeg gemonteerd. Tijdens de opbouw gaan we slagvaardig maar zeer zorgvuldig te werk. Nadat de juiste fundering is gelegd, wordt met de bouw begonnen. De geprefabriceerde houten gevelelementen, de dakconstructie, de dakbedekking en deuren worden als een puzzel in elkaar gezet. De oplevering vindt meestal binnen 1 dag plaats.

8. Oplevering

Zodra het bouwwerk is afgeleverd of gemonteerd vindt de oplevering plaats. Hierin wordt vastgesteld of het werk conform opdrachtbevestiging en naar wens is uitgevoerd en wordt de opleveringsverklaring ondertekend. Mochten er nog bijzonderheden zijn dan kunt u dit op deze verklaring aangeven.

Het werk wordt hiermee in principe als voltooid beschouwd.

9. Betaling

Betaling vind plaats na ondertekening van de opleveringsverklaring. De dag na oplevering wordt het geld van uw bankrekening afgeschreven via een eenmalige incasso. 

10. Nazorg

Mochten er ondanks onze goede zorg bijzonderheden zijn, dan worden deze zo snel mogelijk en in goed overleg met u, door ons opgelost.